Futureproof 2023 in - is uw kantoor op de hoogte en voorbereid?

31 oktober, 2022

Is uw kantoor al ‘safe’ voor de nieuwe regelgeving die vanaf januari 2023 geldt? In de strijd tegen klimaatverandering helpen wij ook graag een handje. De overheid heeft bekend gemaakt dat kantoren vanaf 1 januari alleen gebruikt mogen worden wanneer deze energielabel C of hoger hebben (wat gelijk staat aan een energie-index van 1,3 of beter). Deze verplichting is het gevolg van de wijziging van het Bouwbesluit 2012.